Lennar Corp. (LEN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Rotacja zapasów 1,21 1,13 1,11 1,09 1,07
Rotacja należności 20,86 20,92 23,97 24,55 19,75
Rotacja zobowiązań 16,38 16,34 18,33 18,20 15,79
Rotacja kapitału pracującego 1,35 1,22 1,15 1,18 1,13

Średnia liczba dni

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Cykl zapasów dni 301,48 324,02 329,69 333,47 341,61
Cykl należności dni 17,50 17,45 15,23 14,87 18,49
Cykl zobowiązań dni 22,29 22,33 19,91 20,06 23,11

Długoterminowe

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Rotacja aktywów trwałych 70,64 74,03
Rotacja aktywów razem 0,89 0,82 0,75 0,76 0,72