General Electric Co. (GE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 22 673 000 20 181 000 23 651 000 24 815 000 24 871 000 18 893 000 19 935 000 23 621 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 146 000 3 313 000 3 675 000 3 708 000 4 515 000 5 760 000 6 120 000 6 311 000
Należności w tys. USD 15 466 000 14 546 000 14 767 000 14 212 000 17 976 000 17 197 000 16 283 000 16 050 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 50 876 000 48 165 000 48 108 000 48 177 000 56 948 000 54 658 000 53 884 000 53 345 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,81 0,79 0,87 0,89 0,83 0,77 0,79 0,86

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($22 673 000K + $3 146 000K + $15 466 000K) ÷ $50 876 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
General Electric Co.
GE
0,81
AAR Corp.
AIR
1,38
Barnes Group Inc.
B
1,40
Honeywell International Inc
HON
1,01
RTX Corp
RTX
0,78