General Electric Co. (GE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 19 935 000 23 621 000 56 134 000 17 995 000 15 591 000 22 361 000 30 528 000 29 513 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 120 000 6 311 000 13 628 000 11 729 000 55 545 000 54 724 000 48 964 000 41 705 000
Należności w tys. USD 16 283 000 16 050 000 31 240 000 16 060 000 21 225 000 21 354 000 24 683 000 24 691 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 53 884 000 53 345 000 103 906 000 97 834 000 98 435 000 102 219 000 86 972 000 106 225 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,79 0,86 0,97 0,47 0,94 0,96 1,20 0,90

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($19 935 000K + $6 120 000K + $16 283 000K) ÷ $53 884 000K
= 0,79


Analiza porównawcza

2022/Q2