General Electric Co. (GE)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk brutto w tys. USD 10 193 000 1 411 000 -3 682 000 5 195 000 1 151 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 67 954 000 76 556 000 74 196 000 79 750 000 95 699 000
Marża zysku brutto 15,00% 1,84% -4,96% 6,51% 1,20%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $10 193 000K ÷ $67 954 000K
= 15,00%


Analiza porównawcza

2023