General Electric Co. (GE)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 148 392 000 79 750 000 95 699 000 121 730 000 121 052 000
Należności w tys. USD 31 240 000 24 683 000 23 913 000 26 092 000 30 739 000
Rotacja należności 4,75 3,23 4,00 4,67 3,94

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $148 392 000K ÷ $31 240 000K
= 4,75


Analiza porównawcza

2021