General Electric Co. (GE)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -64 000 -13 512 000 5 228 000 -5 437 000 -22 799 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 76 556 000 148 392 000 79 750 000 95 699 000 121 730 000
Marża zysku netto -0,08% -9,11% 6,56% -5,68% -18,73%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-64 000K ÷ $76 556 000K
= -0,08%


Analiza porównawcza

2022