General Electric Co. (GE)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 9 186 000 -64 000 -6 756 000 5 228 000 -5 437 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 67 954 000 76 556 000 74 196 000 79 750 000 95 699 000
Marża zysku netto 13,52% -0,08% -9,11% 6,56% -5,68%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $9 186 000K ÷ $67 954 000K
= 13,52%


Analiza porównawcza

2023