General Electric Co. (GE)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 9 186 000 -64 000 -6 756 000 5 228 000 -5 437 000
Aktywa razem w tys. USD 163 045 000 187 789 000 198 874 000 253 451 000 266 049 000
ROA 5,63% -0,03% -3,40% 2,06% -2,04%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $9 186 000K ÷ $163 045 000K
= 5,63%


Analiza porównawcza

2023