General Electric Co. (GE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 22 673 000 24 871 000 28 067 000 30 528 000 27 621 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 146 000 4 515 000 6 814 000 48 964 000 41 215 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 50 876 000 56 948 000 51 953 000 86 972 000 119 128 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,51 0,52 0,67 0,91 0,58

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($22 673 000K + $3 146 000K) ÷ $50 876 000K
= 0,51


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
General Electric Co.
GE
0,51
AAR Corp.
AIR
0,73
Barnes Group Inc.
B
0,47
Honeywell International Inc
HON
0,53
RTX Corp
RTX
0,55