General Electric Co. (GE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 56 134 000 30 528 000 27 621 000 21 042 000 18 780 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 628 000 48 964 000 41 215 000 33 321 000 38 127 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 103 906 000 86 972 000 119 128 000 125 194 000 152 994 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,67 0,91 0,58 0,43 0,37

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($56 134 000K + $13 628 000K) ÷ $103 906 000K
= 0,67


Analiza porównawcza

2021