General Electric Co. (GE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 148 392 000 79 750 000 95 699 000 121 730 000 121 052 000
Property, plant and equipment w tys. USD 31 218 000 44 662 000 43 290 000 50 749 000 53 874 000
Rotacja aktywów trwałych 4,75 1,79 2,21 2,40 2,25

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $148 392 000K ÷ $31 218 000K
= 4,75


Analiza porównawcza

2021