General Electric Co. (GE)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 2 693 000 7 354 000 -824 000 5 438 000 4 712 000
Aktywa razem w tys. USD 187 789 000 397 748 000 253 451 000 266 049 000 309 129 000
Operacyjny ROA 1,43% 1,85% -0,33% 2,04% 1,52%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $2 693 000K ÷ $187 789 000K
= 1,43%


Analiza porównawcza

2022