General Electric Co. (GE)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 40 600 000 19 329 000 25 671 000 29 059 000 29 118 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 148 392 000 79 750 000 95 699 000 121 730 000 121 052 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 27,36% 24,24% 26,82% 23,87% 24,05%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $40 600 000K ÷ $148 392 000K
= 27,36%


Analiza porównawcza

2021