General Electric Co. (GE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 148 392 000 79 750 000 95 699 000 121 730 000 121 052 000
Aktywa razem w tys. USD 397 748 000 253 451 000 266 049 000 309 129 000 377 943 000
Rotacja aktywów razem 0,37 0,31 0,36 0,39 0,32

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $148 392 000K ÷ $397 748 000K
= 0,37


Analiza porównawcza

2021