General Electric Co. (GE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 67 954 000 76 556 000 74 196 000 79 750 000 95 699 000 121 730 000 121 052 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 50 392 000 55 535 000 53 896 000 60 421 000 70 028 000 92 671 000 91 934 000
Zysk ze sprzedaży brutto 17 562 000 21 021 000 20 300 000 19 329 000 25 671 000 29 059 000 29 118 000
Koszty badań i rozwoju 1 907 000 2 813 000 2 497 000 2 565 000 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 9 195 000 12 781 000 11 707 000 12 621 000 13 949 000 18 111 000 18 280 000
Zysk operacyjny 3 574 000 2 693 000 3 677 000 -824 000 5 438 000 4 712 000 -8 107 000
Koszty odsetek netto 1 118 000 1 607 000 1 876 000 1 087 000 1 695 000 2 077 000 1 724 000
Pozostałe przychody (koszty) 244 000 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 193 000 1 411 000 -3 682 000 5 195 000 1 151 000 -20 133 000 -8 790 000
Podatek dochodowy 1 163 000 475 000 -287 000 -474 000 727 000 582 000 -3 043 000
Udziały niekontrolujące -37 000 67 000 -71 000 -158 000 66 000 -89 000 -270 000
Zysk (strata) netto 9 186 000 -64 000 -6 756 000 5 228 000 -5 437 000 -22 799 000 -6 246 000