General Electric Co. (GE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 61 648 000 37 872 000 23 942 000 39 251 000 34 961 000
Aktywa razem w tys. USD 397 748 000 253 451 000 266 049 000 309 129 000 377 943 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,15 0,15 0,09 0,13 0,09

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $61 648 000K ÷ $397 748 000K
= 0,15


Analiza porównawcza

2021