General Electric Co. (GE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 56 134 000 30 528 000 27 621 000 21 042 000 18 780 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 13 628 000 48 964 000 41 215 000 33 321 000 38 127 000
Należności w tys. USD 31 240 000 24 683 000 23 913 000 26 092 000 30 739 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 103 906 000 86 972 000 119 128 000 125 194 000 152 994 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,97 1,20 0,78 0,64 0,57

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($56 134 000K + $13 628 000K + $31 240 000K) ÷ $103 906 000K
= 0,97


Analiza porównawcza

2021