General Electric Co. (GE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 24 871 000 28 067 000 30 528 000 27 621 000 21 042 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 515 000 6 814 000 48 964 000 41 215 000 33 321 000
Należności w tys. USD 17 976 000 15 620 000 24 683 000 23 913 000 26 092 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 56 948 000 51 953 000 86 972 000 119 128 000 125 194 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,83 0,97 1,20 0,78 0,64

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($24 871 000K + $4 515 000K + $17 976 000K) ÷ $56 948 000K
= 0,83


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
General Electric Co.
GE
0,83
AAR Corp.
AIR
1,41
Barnes Group Inc.
B
1,47
Honeywell International Inc
HON
0,98
RTX Corp
RTX
0,81