General Electric Co. (GE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 107 792 000 60 421 000 70 028 000 92 671 000 91 934 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 0 0 15 926 000 17 153 000 15 153 000
Rotacja zobowiązań 4,40 5,40 6,07

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $107 792 000K ÷ $0K
= —


Analiza porównawcza

2021