General Electric Co. (GE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 50 392 000 55 535 000 53 896 000 60 421 000 70 028 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 10 678 000 0 0 0 15 926 000
Rotacja zobowiązań 4,72 4,40

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $50 392 000K ÷ $10 678 000K
= 4,72


Analiza porównawcza

2023