General Electric Co. (GE)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 107,32 95,99 73,51 75,90 87,04
Cykl należności dni 76,84 112,97 91,21 78,24 92,69
Cykl zobowiązań dni 83,01 67,56 60,16
Cykl konwersji gotówki dni 184,16 208,96 81,71 86,58 119,56

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 107,32 + 76,84 – —
= 184,16


Analiza porównawcza

2021