General Electric Co. (GE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 55 535 000 53 896 000 60 421 000 70 028 000 92 671 000
Zapasy w tys. USD 17 403 000 15 847 000 15 890 000 14 104 000 19 271 000
Rotacja zapasów 3,19 3,40 3,80 4,97 4,81

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $55 535 000K ÷ $17 403 000K
= 3,19


Analiza porównawcza

2022