General Electric Co. (GE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 107 792 000 60 421 000 70 028 000 92 671 000 91 934 000
Zapasy w tys. USD 31 694 000 15 890 000 14 104 000 19 271 000 21 923 000
Rotacja zapasów 3,40 3,80 4,97 4,81 4,19

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $107 792 000K ÷ $31 694 000K
= 3,40


Analiza porównawcza

2021