General Electric Co. (GE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 55 535 000 68 744 000 67 775 000 68 149 000 107 792 000 53 925 000 55 798 000 57 263 000
Zapasy w tys. USD 17 403 000 17 536 000 17 552 000 16 570 000 31 694 000 16 790 000 17 016 000 16 530 000
Rotacja zapasów 3,19 3,92 3,86 4,11 3,40 3,21 3,28 3,46

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $55 535 000K ÷ $17 403 000K
= 3,19


Analiza porównawcza

2022/Q4