General Electric Co. (GE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 18 893 000 19 935 000 23 621 000 56 134 000 17 995 000 15 591 000 22 361 000 30 528 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 760 000 6 120 000 6 311 000 13 628 000 11 729 000 55 545 000 54 724 000 48 964 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 54 658 000 53 884 000 53 345 000 103 906 000 97 834 000 98 435 000 102 219 000 86 972 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,45 0,48 0,56 0,67 0,30 0,72 0,75 0,91

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($18 893 000K + $5 760 000K) ÷ $54 658 000K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022/Q3