General Electric Co. (GE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 66 234 000 60 082 000 60 657 000 63 299 000 132 696 000 103 587 000 116 563 000 124 697 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 56 948 000 54 658 000 53 884 000 53 345 000 103 906 000 97 834 000 98 435 000 102 219 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,16 1,10 1,13 1,19 1,28 1,06 1,18 1,22

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $66 234 000K ÷ $56 948 000K
= 1,16


Analiza porównawcza

2022/Q4