Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024/Q2
(27 sty 2024)
2024/Q1
(28 paź 2023)
2023/Q4
(29 lip 2023)
2023/Q3
(29 kwi 2023)
2023/Q2
(28 sty 2023)
2023/Q1
(29 paź 2022)
2022/Q4
(30 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
Rotacja zapasów 6,38 6,30 5,83 6,01 6,45 7,41 7,52 8,52
Rotacja należności 11,72 12,01 9,74 10,76 10,15 9,61 7,79 8,92
Rotacja zobowiązań 11,08 10,11 9,19 8,55 8,69 8,53 8,47 8,31
Rotacja kapitału pracującego 5,08 4,60 4,73 4,89 4,72 4,65 4,65 4,36

Średnia liczba dni

2024/Q2
(27 sty 2024)
2024/Q1
(28 paź 2023)
2023/Q4
(29 lip 2023)
2023/Q3
(29 kwi 2023)
2023/Q2
(28 sty 2023)
2023/Q1
(29 paź 2022)
2022/Q4
(30 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
Cykl zapasów dni 57,19 57,89 62,61 60,77 56,62 49,24 48,54 42,83
Cykl należności dni 31,15 30,40 37,49 33,94 35,96 37,97 46,88 40,92
Cykl zobowiązań dni 32,94 36,10 39,74 42,71 42,00 42,81 43,12 43,94

Długoterminowe

2024/Q2
(27 sty 2024)
2024/Q1
(28 paź 2023)
2023/Q4
(29 lip 2023)
2023/Q3
(29 kwi 2023)
2023/Q2
(28 sty 2023)
2023/Q1
(29 paź 2022)
2022/Q4
(30 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
Rotacja aktywów trwałych 28,55 28,96 27,34 26,82 27,07 26,52 25,82 25,21
Rotacja aktywów razem 0,57 0,59 0,56 0,56 0,55 0,56 0,55 0,56