Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 32 248 000 31 894 000 31 683 000 32 666 000 30 606 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 51 557 000 49 818 000 49 301 000 51 904 000 49 330 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 62,55% 64,02% 64,26% 62,94% 62,04%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $32 248 000K ÷ $51 557 000K
= 62,55%


Analiza porównawcza

2022