Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
EBIT w tys. USD 15 562 000 13 975 000 13 719 000 14 101 000 14 541 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 658 000 8 416 000 9 018 000 11 578 000 14 475 000
Kapitał własny w tys. USD 44 353 000 39 773 000 41 275 000 37 920 000 33 571 000
Zwrot z kapitału całkowitego 30,51% 29,00% 27,28% 28,49% 30,26%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $15 562 000K ÷ ($6 658 000K + $44 353 000K)
= 30,51%


Analiza porównawcza

2023