Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
EBIT w tys. USD 13 975 000 13 719 000 14 101 000 14 541 000 12 667 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 8 416 000 9 018 000 11 578 000 14 475 000 20 331 000
Kapitał własny w tys. USD 39 773 000 41 275 000 37 920 000 33 571 000 43 204 000
Zwrot z kapitału całkowitego 29,00% 27,28% 28,49% 30,26% 19,94%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $13 975 000K ÷ ($8 416 000K + $39 773 000K)
= 29,00%


Analiza porównawcza

2022