Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 51 557 000 49 818 000 49 301 000 51 904 000 49 330 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 997 000 2 338 000 2 453 000 2 789 000 3 006 000
Rotacja aktywów trwałych 25,82 21,31 20,10 18,61 16,41

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $51 557 000K ÷ $1 997 000K
= 25,82


Analiza porównawcza

2022