Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 56 998 000 51 557 000 49 818 000 49 301 000 51 904 000
Property, plant and equipment w tys. USD 2 085 000 1 997 000 2 338 000 2 453 000 2 789 000
Rotacja aktywów trwałych 27,34 25,82 21,31 20,10 18,61

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $56 998 000K ÷ $2 085 000K
= 27,34


Analiza porównawcza

2023