Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Zysk brutto w tys. USD 14 477 000 13 262 000 13 970 000 14 571 000 13 039 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 51 557 000 49 818 000 49 301 000 51 904 000 49 330 000
Marża zysku brutto 28,08% 26,62% 28,34% 28,07% 26,43%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $14 477 000K ÷ $51 557 000K
= 28,08%


Analiza porównawcza

2022