Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 36 717 000 39 112 000 43 573 000 47 755 000 61 837 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 25 640 000 26 257 000 25 331 000 31 712 000 27 035 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,43 1,49 1,72 1,51 2,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $36 717 000K ÷ $25 640 000K
= 1,43


Analiza porównawcza

2022