Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 19 267 000 24 518 000 29 419 000 33 413 000 46 548 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 355 000 2 889 000 2 349 000 2 373 000 2 940 000
Należności w tys. USD 6 622 000 5 766 000 5 472 000 5 491 000 5 554 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 25 640 000 26 257 000 25 331 000 31 712 000 27 035 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,18 1,26 1,47 1,30 2,04

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($19 267 000K + $4 355 000K + $6 622 000K) ÷ $25 640 000K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022