Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 26 146 000 19 267 000 24 518 000 29 419 000 33 413 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 352 000 4 355 000 2 889 000 2 349 000 2 373 000
Należności w tys. USD 5 854 000 6 622 000 5 766 000 5 472 000 5 491 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 309 000 25 640 000 26 257 000 25 331 000 31 712 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,16 1,18 1,26 1,47 1,30

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($26 146 000K + $4 352 000K + $5 854 000K) ÷ $31 309 000K
= 1,16


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Cisco Systems, Inc.
CSCO
1,16
Calix Inc
CALX
2,48
CIENA Corp.
CIEN
2,71
Extreme Networks Inc.
EXTR
0,85
Juniper Networks Inc
JNPR
1,35