Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Rotacja zapasów 7,52 11,50 13,74 13,91 10,14
Rotacja należności 7,79 8,64 9,01 9,45 8,88
Rotacja zobowiązań 8,47 7,59 7,94 9,34 9,83
Rotacja kapitału pracującego 4,65 3,88 2,70 3,24 1,42

Średnia liczba dni

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Cykl zapasów dni 48,54 31,75 26,56 26,24 35,99
Cykl należności dni 46,88 42,25 40,51 38,61 41,09
Cykl zobowiązań dni 43,12 48,10 45,95 39,07 37,12

Długoterminowe

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Rotacja aktywów trwałych 25,82 21,31 20,10 18,61 16,41
Rotacja aktywów razem 0,55 0,51 0,52 0,53 0,45