Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
Rotacja zapasów 5,83 7,52 11,50 13,74 13,91
Rotacja należności 9,74 7,79 8,64 9,01 9,45
Rotacja zobowiązań 9,19 8,47 7,59 7,94 9,34
Rotacja kapitału pracującego 4,73 4,65 3,88 2,70 3,24

Średnia liczba dni

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
Cykl zapasów dni 62,61 48,54 31,75 26,56 26,24
Cykl należności dni 37,49 46,88 42,25 40,51 38,61
Cykl zobowiązań dni 39,74 43,12 48,10 45,95 39,07

Długoterminowe

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
Rotacja aktywów trwałych 27,34 25,82 21,31 20,10 18,61
Rotacja aktywów razem 0,56 0,55 0,51 0,52 0,53