Cisco Systems, Inc. (CSCO)

ROE

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Zysk netto w tys. USD 11 812 000 10 591 000 11 214 000 11 621 000 110 000
Kapitał własny w tys. USD 39 773 000 41 275 000 37 920 000 33 571 000 43 204 000
ROE 29,70% 25,66% 29,57% 34,62% 0,25%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $11 812 000K ÷ $39 773 000K
= 29,70%


Analiza porównawcza

2022