Cisco Systems, Inc. (CSCO)

ROE

Obliczenia

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
Zysk netto w tys. USD 12 613 000 11 812 000 10 591 000 11 214 000 11 621 000
Kapitał własny w tys. USD 44 353 000 39 773 000 41 275 000 37 920 000 33 571 000
ROE 28,44% 29,70% 25,66% 29,57% 34,62%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $12 613 000K ÷ $44 353 000K
= 28,44%


Analiza porównawcza

2023