Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 19 309 000 17 924 000 17 618 000 19 238 000 18 724 000
Zapasy w tys. USD 2 568 000 1 559 000 1 282 000 1 383 000 1 846 000
Rotacja zapasów 7,52 11,50 13,74 13,91 10,14

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $19 309 000K ÷ $2 568 000K
= 7,52


Analiza porównawcza

2022