Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 51 557 000 49 818 000 49 301 000 51 904 000 49 330 000
Aktywa razem w tys. USD 94 002 000 97 497 000 94 853 000 97 793 000 108 784 000
Rotacja aktywów razem 0,55 0,51 0,52 0,53 0,45

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $51 557 000K ÷ $94 002 000K
= 0,55


Analiza porównawcza

2022