Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 56 998 000 51 557 000 49 818 000 49 301 000 51 904 000
Aktywa razem w tys. USD 101 852 000 94 002 000 97 497 000 94 853 000 97 793 000
Rotacja aktywów razem 0,56 0,55 0,51 0,52 0,53

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $56 998 000K ÷ $101 852 000K
= 0,56


Analiza porównawcza

2023