Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 51 557 000 49 818 000 49 301 000 51 904 000 49 330 000
Working capital w tys. USD 11 077 000 12 855 000 18 242 000 16 043 000 34 802 000
Rotacja kapitału pracującego 4,65 3,88 2,70 3,24 1,42

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $51 557 000K ÷ $11 077 000K
= 4,65


Analiza porównawcza

2022