Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 62,73% 62,55% 64,02% 64,26% 62,94%
Marża zysku operacyjnego 27,30% 27,11% 27,54% 28,60% 28,02%
Marża zysku brutto 26,87% 28,08% 26,62% 28,34% 28,07%
Marża zysku netto 22,13% 22,91% 21,26% 22,75% 22,39%

Zwrot z inwestycji

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
Operacyjny ROA 15,28% 14,87% 14,07% 14,87% 14,87%
ROA 12,38% 12,57% 10,86% 11,82% 11,88%
Zwrot z kapitału całkowitego 30,51% 29,00% 27,28% 28,49% 30,26%
ROE 28,44% 29,70% 25,66% 29,57% 34,62%