Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 62,55% 64,02% 64,26% 62,94% 62,04%
Marża zysku operacyjnego 27,11% 27,54% 28,60% 28,02% 25,68%
Marża zysku brutto 28,08% 26,62% 28,34% 28,07% 26,43%
Marża zysku netto 22,91% 21,26% 22,75% 22,39% 0,22%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Operacyjny ROA 14,87% 14,07% 14,87% 14,87% 11,64%
ROA 12,57% 10,86% 11,82% 11,88% 0,10%
Zwrot z kapitału całkowitego 29,00% 27,28% 28,49% 30,26% 19,94%
ROE 29,70% 25,66% 29,57% 34,62% 0,25%