Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(29 lip 2023)
2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 15 562 000 13 975 000 13 719 000 14 101 000 14 541 000
Aktywa razem w tys. USD 101 852 000 94 002 000 97 497 000 94 853 000 97 793 000
Operacyjny ROA 15,28% 14,87% 14,07% 14,87% 14,87%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $15 562 000K ÷ $101 852 000K
= 15,28%


Analiza porównawcza

2023