Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 13 975 000 13 719 000 14 101 000 14 541 000 12 667 000
Aktywa razem w tys. USD 94 002 000 97 497 000 94 853 000 97 793 000 108 784 000
Operacyjny ROA 14,87% 14,07% 14,87% 14,87% 11,64%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $13 975 000K ÷ $94 002 000K
= 14,87%


Analiza porównawcza

2022