Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 8 416 000 9 018 000 11 578 000 14 475 000 20 331 000
Aktywa razem w tys. USD 94 002 000 97 497 000 94 853 000 97 793 000 108 784 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,09 0,09 0,12 0,15 0,19

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $8 416 000K ÷ $94 002 000K
= 0,09


Analiza porównawcza

2022