Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(25 lip 2020)
2019
(27 lip 2019)
2018
(28 lip 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 19 267 000 24 518 000 29 419 000 33 413 000 46 548 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 355 000 2 889 000 2 349 000 2 373 000 2 940 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 25 640 000 26 257 000 25 331 000 31 712 000 27 035 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,92 1,04 1,25 1,13 1,83

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($19 267 000K + $4 355 000K) ÷ $25 640 000K
= 0,92


Analiza porównawcza

2022