Brady Corp. (BRC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
2021/Q2
(31 sty 2021)
2021/Q1
(31 paź 2020)
2020/Q4
(31 lip 2020)
2020/Q3
(30 kwi 2020)
Zysk (strata) netto 37 986 39 441 40 253 40 054 33 815 35 046 27 215 37 291 30 860 33 481 26 847 13 633
Amortyzacja 8 452 8 665 8 734 8 452 8 487 8 509 8 243 5 819 5 786 5 635 5 706 6 059
Zmiana stanu należności 186 852 180 183 183 233 186 843 172 471 182 791 170 579 163 381 154 052 156 735 146 181 145 133
Zmiana stanu zapasów 195 167 195 695 190 023 177 156 167 456 152 295 136 107 122 847 122 922 120 220 135 662 124 575
Zmiana stanu gotówki 108 210 114 471 114 069 103 068 147 407 157 553 147 335 321 801 277 588 256 333 217 643 238 880
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 29 385 27 999 53 213 40 908 -3 163 27 491 50 757 56 019 36 051 62 838 45 064 42 806
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 306 -3 861 -21 008 -5 690 -5 112 -11 328 -5 778 -6 900 -5 190 -9 321 -5 661 -8 516
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 295 -3 861 -21 000 -5 690 -5 055 -11 326 -249 748 -2 452 -7 190 -9 202 -10 084 -9 529
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -36 593 -20 535 -20 327 -77 257 87 -4 592 26 950 -10 446 -12 277 -16 551 -62 473 -74 998