Aptargroup Inc. (ATR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 2 158 410 2 159 812 2 150 521 2 124 561 2 070 540 2 019 031 1 961 618 1 880 270
Zapasy w tys. USD 486 806 462 752 470 600 459 613 441 464 437 343 429 440 394 179
Rotacja zapasów 4,43 4,67 4,57 4,62 4,69 4,62 4,57 4,77

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $2 158 410K ÷ $486 806K
= 4,43


Analiza porównawcza

2022/Q4