Aptargroup Inc. (ATR)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 487 450 3 322 250 3 227 220 2 929 340 2 859 730
Należności w tys. USD 677 822 676 987 671 350 566 623 558 428
Rotacja należności 5,15 4,91 4,81 5,17 5,12

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $3 487 450K ÷ $677 822K
= 5,15


Analiza porównawcza

2023