Aptargroup Inc. (ATR)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 4 203 460 4 141 360 3 990 050 3 562 120 3 377 740
Kapitał własny w tys. USD 2 053 940 1 969 410 1 850 390 1 571 920 1 422 560
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,05 2,10 2,16 2,27 2,37

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $4 203 460K ÷ $2 053 940K
= 2,05


Analiza porównawcza

2022