Aptargroup Inc. (ATR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 549 280 1 430 290 1 358 210 1 369 000 1 291 240
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 251 310 917 176 982 492 780 329 683 275
Wskaźnik płynności bieżącej 1,24 1,56 1,38 1,75 1,89

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 549 280K ÷ $1 251 310K
= 1,24


Analiza porównawcza

2023