Aptargroup Inc. (ATR)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 244 097 214 040 242 202 194 745 220 030
Aktywa razem w tys. USD 4 141 360 3 990 050 3 562 120 3 377 740 3 137 820
ROA 5,89% 5,36% 6,80% 5,77% 7,01%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $244 097K ÷ $4 141 360K
= 5,89%


Analiza porównawcza

2021