Aptargroup Inc. (ATR)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 284 487 239 288 244 097 214 040 242 202
Aktywa razem w tys. USD 4 451 890 4 203 460 4 141 360 3 990 050 3 562 120
ROA 6,39% 5,69% 5,89% 5,36% 6,80%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $284 487K ÷ $4 451 890K
= 6,39%


Analiza porównawcza

2023