Aptargroup Inc. (ATR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 223 643 141 732 123 665 300 380 241 970
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 134 761 124 766 121 729 122 613 115 048
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 251 310 917 176 982 492 780 329 683 275
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,29 0,29 0,25 0,54 0,52

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($223 643K + $134 761K) ÷ $1 251 310K
= 0,29


Analiza porównawcza

2023