Aptargroup Inc. (ATR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 385 870 370 588 365 990 392 165 349 869
Aktywa razem w tys. USD 4 203 460 4 141 360 3 990 050 3 562 120 3 377 740
Operacyjny ROA 9,18% 8,95% 9,17% 11,01% 10,36%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $385 870K ÷ $4 203 460K
= 9,18%


Analiza porównawcza

2022