Aptargroup Inc. (ATR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 224 050 2 158 410 2 070 540 1 842 820 1 818 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 328 571 320 281 285 262 243 742 192 739
Rotacja zobowiązań 6,77 6,74 7,26 7,56 9,43

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 224 050K ÷ $328 571K
= 6,77


Analiza porównawcza

2023