Aptargroup Inc. (ATR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 070 540 1 842 820 1 818 400 1 812 960 1 604 180
Zobowiązania handlowe w tys. USD 285 262 243 742 192 739 164 528 153 862
Rotacja zobowiązań 7,26 7,56 9,43 11,02 10,43

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 070 540K ÷ $285 262K
= 7,26


Analiza porównawcza

2021