Aptargroup Inc. (ATR)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 244 097 214 040 242 202 194 745 220 030
Kapitał własny w tys. USD 1 969 410 1 850 390 1 571 920 1 422 560 1 311 740
ROE 12,39% 11,57% 15,41% 13,69% 16,77%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $244 097K ÷ $1 969 410K
= 12,39%


Analiza porównawcza

2021