Aptargroup Inc. (ATR)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 284 487 239 288 244 097 214 040 242 202
Kapitał własny w tys. USD 2 306 820 2 053 940 1 969 410 1 850 390 1 571 920
ROE 12,33% 11,65% 12,39% 11,57% 15,41%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $284 487K ÷ $2 306 820K
= 12,33%


Analiza porównawcza

2023