Aptargroup Inc. (ATR)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 321 655 301 155 342 069 266 020 294 825
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 227 220 2 929 340 2 859 730 2 764 760 2 469 280
Marża zysku brutto 9,97% 10,28% 11,96% 9,62% 11,94%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $321 655K ÷ $3 227 220K
= 9,97%


Analiza porównawcza

2021