Aptargroup Inc. (ATR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 681 188 1 052 600 907 024 1 055 000 1 085 450
Aktywa razem w tys. USD 4 451 890 4 203 460 4 141 360 3 990 050 3 562 120
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,15 0,25 0,22 0,26 0,30

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $681 188K ÷ $4 451 890K
= 0,15


Analiza porównawcza

2023