Aptargroup Inc. (ATR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 487 450 3 322 250 3 227 220 2 929 340 2 859 730
Aktywa razem w tys. USD 4 451 890 4 203 460 4 141 360 3 990 050 3 562 120
Rotacja aktywów razem 0,78 0,79 0,78 0,73 0,80

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 487 450K ÷ $4 451 890K
= 0,78


Analiza porównawcza

2023