Aptargroup Inc. (ATR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 227 220 2 929 340 2 859 730 2 764 760 2 469 280
Aktywa razem w tys. USD 4 141 360 3 990 050 3 562 120 3 377 740 3 137 820
Rotacja aktywów razem 0,78 0,73 0,80 0,82 0,79

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 227 220K ÷ $4 141 360K
= 0,78


Analiza porównawcza

2021