Aptargroup Inc. (ATR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 487 450 3 322 250 3 227 220 2 929 340 2 859 730
Property, plant and equipment w tys. USD 1 478 060 1 343 660 1 275 880 1 198 750 1 087 680
Rotacja aktywów trwałych 2,36 2,47 2,53 2,44 2,63

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 487 450K ÷ $1 478 060K
= 2,36


Analiza porównawcza

2023